Co? Gdzie? Kiedy?LEKARZ

Pierwszy dzień WCA

W pierwszym dniu spotkania przewidziano warsztaty – zajęcia prowadzone przez wybitnych ekspertów i umożliwiające uczestnikom doskonalenie praktycznych umiejętności. Warsztaty te są poświęcone…