Wszechstronny lekarz

Nowa nadzieja w leczeniu udarów

Wykazano, że eteksylan dabigatranu skutecznie zapobiega nawrotom udaru mózgu u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca, tj. migotaniem przedsionków. Wstępne wyniki badania przedstawiono…